Kalibrering av måttpinnar

Vi kalibrerar måttpinnar för olika användningsområden. Allt från noggranna normaler för inställning av avancerade mätmaskiner till enklare typer för inställning av skjutmått och hålindikatorer.

Måttpinnar kalibrerar vi genom att mäta dessa i tre olika snitt och i tre olika riktningar. Vi mäter alltså diametern i nio olika punkter och upprepar proceduren tre gånger.

Problem vid kalibrering 

De flesta måttpinnar vi får in för kalibrering saknar någon form av skaft eller annan detalj som gör att man kan referera till olika lägen på måttpinnen. Det går alltså inte att säga vad som är upp eller ner på den. Detta gör att vi inte kan ange i kalibreringsbeviset vilken ände av måttpinnen som eventuellt är tjockast. Vi anger istället det största/minsta uppmätta värdet samt medelvärdet av alla mätpunkterna utefter måttpinnen. Finns ett skaft eller liknande kan vi naturligtvis ange placeringen av mätpunkterna.

Mätosäkerhet

Mätosäkerhet kan vi på de finaste objekten, med hjälp av en laserinterferometer, åstadkomma ±0,3 µm. I många fall finns det inte behov av en kalibrering med denna snäva osäkerhet. Vi kan då göra en enklare kalibrering allt efter överenskommelse.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Marianne Äremann

Tel: 010-516 54 81

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.