Kalibrering av ringar och tolkar

Vi kalibrerar släta cylindriska ringar och tolkar för olika användningsområden. Allt från noggranna normaler för inställning av avancerade mätmaskiner till enklare typer för inställning av skjutmått och hålindikatorer.

När det gäller kalibrering av ringar och tolkar har vi i huvudsak två olika noggrannheter och prisklasser att erbjuda. När vi kalibrerar de noggrannaste ringarna och tolkarna, som främst är avsedda för att ställa in referensvärden i olika typer av mätmaskiner, börjar vi med att mäta rundheten / formen på objektet. Det gör vi normalt i tre olika snitt. Vi mäter sedan diametern i två olika riktningar, också detta i tre olika snitt.

Alla mätningar upprepas dessutom tre gånger. Detta tillsammans med vår avancerade mätutrustning (som är kompletterad med en laserinterferometer) gör att vi kan åstadkomma en mätosäkerhet på ±0,3 µm för diametermätningen och ±0,05 µm för formmätningen. Detta förutsatt att mätobjektet är i mycket bra skick vad gäller ytjämnhet, form etc.

Släta cylindriska ringar och tolkar

Övriga ringar och tolkar, som kan vara avsedda för t.ex. inställning av olika handmätdon eller kontroll av produkter, har ett något enklare kalibreringsförfarande. Formen kontrolleras normalt inte (om inte kunden beställer detta). Diametern mäts i två olika riktningar, i tre olika snitt. Alla mätningar upprepas tre gånger. Laserutrustning används inte vid denna enklare kalibrering. Den bästa noggrannheten vi kan åstadkomma i detta fall är ±0,5 µm och uppåt beroende på mätobjektets kvalitet.

Dimensionsbegränsningar

Beträffande dimensionsbegränsningar kan vi inte mäta invändiga diametrar som är mindre än 1,5 mm enligt ovanstående metoder. Vi kan då eventuellt mäta optiskt i mätmikroskop men med en betydligt större mätosäkerhet.

Kundanpassade kalibreringar

Utöver dessa standardkalibreringar kan vi naturligtvis skräddarsy en kalibrering med kundens önskemål som utgångspunkt. Kontakta oss gärna för en diskussion.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.