Kalibrering av gängor

Vi kalibrerar cylindriska gängringtolkar, gänghåltolkar och referensgängtolkar. Gäng förband skall uppfylla flera olika krav såsom passform, hållfasthet, tätning etc.

För att fungera korrekt måste gängor uppfylla toleranskraven. Det kontrolleras enklast med gängtolkar. Det krävs då en gå- och en stopptolk för respektive gänga.

Metoden är ett enkelt och på litligt sätt att konrollerad en gänga, men det krävs regelbunden kalibrering av tolkarna.

Det förekommer tolkar för en mängd typer av invändiga och utvändiga gängor. Vi kalibrerar gänghåltolkar och gängringtolkar för de vanligaste gängtyperna M, UN och G. 

Standardkalibrering

En standardkalibrering omfattar bestämning av enkla medeldiametern i tre olika snitt och i två olika riktningar på gå-sidan. På stoppsidan, som normalt inte har lika många gängvarv som gå-sidan, mäter vi medeldiametern i ett snitt men i två olika riktningar. De värden vi rapporterar baserar sig på medelvärden av upprepade mätningar och mätosäkerheten är ned till ±3 µm, för en standardkalibrering. 

Områden för utvändiga och invändiga gängor

Tabellen visar inom vilka ungefärliga områden vi mäter utvändiga resp. invändiga gängor.

Utvändiga gängor Invändiga gängor
Stigning (mm) Diameter (mm) Stigning (mm) Diameter (mm)
0,25–12 < 200 0,5–6 2,5–120

 

Stigningsmätningar 

Vi har även utrustning för att kunna göra utvändiga stigningsmätningar. Kontakta längdsektionen för mer information.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.