Livscykelanalyser av livsmedelsprodukter

Med livscykelanalys (LCA) beräknar man miljöavtrycket av en produkt eller process. Genom att kvantifiera miljöpåverkan ges möjlighet att sätta miljö/mål och förbättra.

Livscykelanalyser är ett utmärkt verktyg för miljöanpassad produkt- och processutveckling. Och även för miljömässiga bedömningar i samband med inköp. Genom att kartlägga befintliga produkter och processers miljöpåverkan kan ditt företag koncentrera förbättringsarbetet dit det har störst effekt.

Unik databas

Under mer än 20 år har vi hjälpt ett stort antal svenska och utländska företag med livscykelanalyser. Vi erbjuder toppkompetens baserad på en unik kombination av forskning och konsultverksamhet. Vår stora databas är en ovärderlig tillgång både för oss och för kunden. Sedan 2015 har SP en klimatdatabas med klimatavtryck på ca 700 livsmedelsråvaror.

Klimat och miljöpåverkan

Vårt klimat håller på att förändras till följd av människans utsläpp av växthusgaser. SP prioriterar klimatfrågan och bidrar med tekniken bakom lösningarna till ett bättre klimat med lägre miljöpåverkan.Läs mer...

Effektivare livsmedelsproduktion

Vi hjälper livsmedelsindustrier att se över och effektivisera produktionen. Vi går igenom ditt företags produktion och föreslår lösningar som sparar pengar och minskar påfrestningarna på miljön.Läs mer...

Nätverket Mat och miljö

Vi driver ett nätverk för att livsmedelsproducenter ska få ökad kunskap och förståelse för produkternas klimatpåverkan och stärka sina positioner på marknaden. Ett oslagbart sätt att bygga kunskap, få kontakter och sätta fart på miljöarbetet!Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kompetenscentrum

Visa A-Ö ...

Se även

Har du koll på läget?Vår unika klimatdatabas

Kontaktpersoner

Thomas Angervall

Tel: 010-516 66 74

Britta Florén

Tel: 010-516 66 66

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: