Skyddsglasögon och svetsskärmar

Skyddsglasögon är en viktig komponent i modernt arbetarskydd. Det må vara skydd mot kringflygande partiklar, gaser eller strålning så behövs skydden för att skydda en av den mänskliga kroppens känsligaste vävnader, ögat.

I europadirektiv för arbetsskydd regleras detta noga och till hjälp för kvalitetsbedömning av olika skydd står ett stort antal europastandarder.
Grundläggande för alla skyddsglasögon är att de ska skapa skydd mot en viss effekt i omgivningen. Skydd mot mekaniska partiklar som kan tränga in i ögat testas mot partiklar av olika storlek och hastighet. De största påfrestningarna utsätts de skydd som skall skydda mot kulor från finkalibriga eldvapen.

Varje ögonskydd skall vid sidan om sin skyddseffekt ha egenskaper som säkrar en god optisk kvalitet. Man ska inte ha ofrivilliga brytningar i linser och skärmar samtidigt som linsytan ska vara härdig mot normal nötning. Dessutom ska inte skyddet vara så tätt att imbildning uppstår som försvårar sikten. Man ska inte tvingas ta av skyddsglasögonen på grund av dålig sikt.
RISE provar alla former av skyddsglas, och de vanligaste är olika typer av svetsglas, solglasögon och laserskydd.

När det gäller svetsglas är filtreringsverkan av stor betydelse. Man måste se till att det skarpa ljuset från svetsen reduceras tillräckligt mycket för att inte skada ögat. För olika svetstyper kan man välja olika skyddsglasögon med lämplig täthet.

Laserskyddsglasögon används i ökad utsträckning allteftersom lasern får en allt större spridning. Här måste man veta vilka färger (våglängder) som lasern har för att välja rätt skydd. Även här är tätheten viktig för att skydda mot laserns utstrålade effekt. För många laserskyddsglasögon gäller vid laserexponering en maximal exponeringstid av 10 sekunder innan skyddet bryts igenom vid full lasereffekt.

Solglasögon används i såväl proffsbruk som av allmänheten. Nuförtiden använder många solglasögon som ett hårdiadem. Likafullt har de en skyddsverkan som är användbar framförallt där solens UV-strålning är avsevärd. Vid havet och på den vita fjällsluttning är behovet av skydd mot snöblindhet stort. RISE provar genomsläppligheten för UV-strålning relativt mörkheten hos solglaset. Solglasögon är indelade i fem klasser vad avser ljusgenomsläppligheten. Den mörkaste klassen av dessa får inte användas i trafiken på grund av den synnedsättning som inträder då man bär dessa glasögon. Vissa kraftigt färgade solglasögon får heller inte användas i trafiken på grund av att färguppfattningen förvrängs.

Skydda dina ögon på rätt sätt, använd testade och godkända skyddsglasögon, på arbete och fritid!

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Stefan Källberg

Tel: 010-516 56 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.