Bildskärmar

Bildskärmar har sedan lång tid diskuterats vad avser arbetsmiljön. Det har blivit än mer accentuerat vartefter fler och fler människor använder bildskärmar i sitt dagliga arbete. Hur påverkas man av att arbeta 8 timmar framför sin bildskärm, kan man skadas på något sätt?

Man kan dela upp problemet i två huvuddelar. Dels har vi arbetets art när det gäller att ha bildskärmen som hjälpmedel. Här är det viktigt att arbetet upplevs som omväxlande och att inte enahanda rutiner uppstår. Arbetsorganisation är här en viktig komponent för att arbetet vid datorn skall upplevas positivt utan negativ stress. Den andra viktiga biten är kommunikationen dator - människa. För det första handlar det här om att människan framför skärmen ska kunna arbeta med och utvärdera det som visas på skärmen. Vi pratar om den visuella ergonomin. Till detta kommer också hanteringen av datorn på rätt sätt. Tangentbordet och musen ska vara väl anpassade för det arbete man utför, skärmen ska kunna vara vridbar, höj- och sänkbar och reglagen ska vara ergonomisk utformade.

En stor fråga i anslutning till bildskärmar har varit strålningen runt bildskärmarna. Fosterskador och elöverkänslighet är några av de effekter som de magnetiska och elektriska fälten från en bildskärm sägs kunna skapa. Vetenskapligt bevisat är det inte och de gränsvärden som är fastlagda är av mer ekonomisk natur än biologiskt säkerställda.

För att den enskilde framför sin bildskärm ska känna en trygghet i sitt arbete har tjänstemännens centralorganisation TCO sedan början på 1990-talet utfärdat regler och gränsvärden för bildskärmar både vad gäller synergonomi, emission och energieffektivitet. På senare år har också ekologiska krav införts. På grundval av en omfattande provning av bildskärmar och tillhörande enheter utfärdar TCO certifiering på godkända bildskärmar. Ett TCO-emblem med aktuell utgåva av regelsamling får fästas på dessa godkända skärmar. Denna typ av certifiering har fått stor spridning och ett TCO-märke på skärmen är ett försäljningsargument i många länder.

TV-apparater

Vi granskar och utvärderar den rådande TV-tekniken. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.