Belysning och strålning inom arbetsmiljöområdet

Många problem och säkerhetsbrister inom arbetsmiljön kan relateras till belysning eller strålning.

Ultraviolett ljus från konstljuskällor och svetsar kan vid olämplig exponering orsaka svåra skador på både ögon och hud. Lasrar används för mätning och bearbetning i många olika typer anläggningar och om inte säkerhetsarrangemangen är korrekt utformade finns risk för allvarliga ögonskador. Ett annat arbetsmiljöproblem inom området är den synergonomiska utformningen av bildskärmar och belysningsmiljön för operatören. 

Vi provar och utvärderar följande produkter inom detta område: 
  • Skyddsglasögon och svetsskärmar
  • Skyddskläder
  • Varselkläder
  • Bildskärmar
  • Klassificering och säkerhetsmätning av lasrar
Vi utvärderar och bedömer 
  • Utvärdera befintlig belysning och föreslå förbättrande åtgärder
  • Bedöma belysningsutformningen på ett projekteringstadium  

 

Kalibrering av lasereffektmätare

Vi är ackrediterat laboratorium för lasermätningar och utför bland annat säkerhetsmätningar, utmärkningar av säkerhetsavstånd och kalibrering av lasereffektmätare. Läs mer...

Belysningsmiljö

RISE hjälper dig att göra en komplett undersökning av ljusmiljön. En förbättring av t ex belysningsnivån ger många fördelar.Läs mer...

Forskning inom lasersäkerhet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut presenterar mätningar som visar att den skyddande dämpningen i laserskyddsglasögon försämras med åldern.Läs mer...

Dagsljus

Dagsljuset i vår miljö förekommer i alla nivåer i både rent solsken och spritt ljus från himmel och moln. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Stefan Källberg

Tel: 010-516 56 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.