Belysningsmiljö

RISE hjälper dig att göra en komplett undersökning av ljusmiljön. En förbättring av t.ex belysningsnivån ger många fördelar.

Rätt belysning har en avgörande betydelse i vår livsmiljö. Både i arbetet och hemma sätter belysningen gränser för vår verksamhet. Kontraster, dagsljus, belysningsnivå och bländning är några storheter vilka har avgörande betydelse för god synbarhet.

Andra parametrar som färgsättningar, skuggbildningar och fönsterplacering är kanske mer avgörande för vår upplevelse av den miljö vi befinner oss i, men är fullt lika betydelsefulla för vår allmänna komfort och vårt välbefinnande.

Vid undersökning av ljusmiljön bör en komplett undersökning göras för att få den fullständiga bilden av hur ljusmiljön ser ut. Förbättringen av t.ex. belysningsnivån kan medföra ökad bländningsrisk i vissa synriktningar. Fönsterplaceringar kan ge god kontakt med utemiljön men samtidigt skapa alltför kontrastrika skuggor. Helheten är således viktig.

Önskar du veta mera av vilka saker RISE kontrollerar i ljusmiljön är du välkommen att välja från listan nedan:

 
 • Belysningsstyrka
 • Kontrastbländning
 • Bländning
 
 • Luminans
 • Reflektion
 • Dagsljus
 
 • Komfortljus
 • Ljusarmaturer
 • Ljuskällor
 • Upplevd belysning
 • Ljuskomfort
 • Belysning i arbetsmiljö
 • Belysning i bostäder
 • Belysning i skolor
 • Belysning i trafik
 • Belysning i butiksmiljö
 • Belysning på sport

Innemiljö och fuktsäkerhet

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen från stöd till byggherrar, under projektering, under byggskede och förvaltning.Läs mer...

Dagsljus

Dagsljuset i vår miljö förekommer i alla nivåer i både rent solsken och spritt ljus från himmel och moln. Läs mer...
Sensorisk belysningsbedömning – Mätning av upplevd belysning

Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning

Sensoriska metoder har till största delen använts på livsmedelssidan. I detta projekt anpassades metoder från sensorisk analys för att objektivt kvantifiera upplevelse av ljus. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.