Analyser relaterade till skogs- och massaindustrin

SP erbjuder analyser till skogs och massaindustrin inom ett stort antal områden.

Exempel på analyser som utförs på kemisk analys.

  • Analyser av lutar

Vi utför bestämningar av viktiga parametrar i vit, grön och svartlutar t ex värmevärde och innehåll av huvud- och spårkomponenter.

  • Miljö och arbetsmiljöananalyser
  • Terpener i luft och vatten
  • Tungmetaller i luft och vatten

 Övrig analys av produkter och processkemikalier inom massaindustrin

  •  Värmevärdesbestämningar
  •  Organiska och oorganiska analyser

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.