Lågenergihus

Låg energianvändning och en god innemiljö kan åstadkommas både vid ny- och ombyggnad av alla sorters byggnader från villor till fler-bostadshus, kontor, skolor och lokaler. För att nå ett gott resultat är det viktigt med kvalitetssäkring under hela byggprocessen vilket inkluderar att samverkan mellan byggnaden och dess installationer beaktas. RISE är din unika resurs vid byggande av lågenergihus.

Vi har i över tjugo år medverkat med kompetens i byggprocessen för att hitta lösningar så att den färdiga byggnaden uppfyller byggherrens och myndigheters krav. De senaste åren har också energianvändning kommit till som ett funktionskrav.

RISE långa erfarenhet av komponenttester i laboratorier och systemprovning i fält gör att vi kan ställa, följa upp och verifiera olika krav. Genom vårt ledande och deltagande i nationella och internationella forskningsprojekt kan vi hjälpa till att hitta nya systemlösningar. Vår samlade kompetens innebär att vi är en unik resurs för dig som beställer, projekterar, bygger eller förvaltar fastigheter med en låg energianvändning.

Forskningsvillan

Forskningsvillan

I Forskningsvillan kan du testa din produkt i verklig miljö med verkligt uteklimat och med en bestämd eller varierande boendetyp. Forskningsvillan har stor flexibilitet gällande värmedistributionssystem. Över 100 mätpunkter registrerar på detaljnivå hur olika installationer, komponenter eller beteenden påverkar. Läs mer...

Sex steg till ett effektivt lågenergihus

Bygger man rätt från början finns stora pengar att hämta. Experterna inom RISE kvalitetssäkrar varje steg.Läs mer...

Slutanvändarens beteende och inverkan på energianvändningen

Det är viktigt att komplettera teknisk utveckling med studier av behov och beteenden hos slutanvändaren för att kunna minska energianvändningen ytterligare. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.