Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare.

Emission och lukt från varor och material är en ofta förekommande anledning till reklamationer. Dessutom finns lagkrav på formaldehyd-emission från limmade träskivor. Vissa doftämnen får inte förekomma i leksaker. Det kan alltså finnas flera skäl till varför en leverantör kan ha anledning att låta klarlägga avgivning av gasformiga ämnen.

SP Kemi utför analyser av en lång rad olika ämnen som kan avges till luften från varor och material. Vi utför även mätningar av luftkvalitet på plats i byggnader och i produktionsanläggningar, till exempel i samband med kartläggning av kemiska arbetsmiljörisker.

Arbetsskydd

Skydd mot skador under arbete är ett område där SP har lång erfarenhet och goda resurser för provning, beräkning, utredning, certifiering och besiktning. Läs mer...

Tjänster för processindustrin

Vi på RISE hjälper industrin med säkerhet, mättekniska problem, kalibrering och utbildning. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.