Maskinstyrningar

RISE arbetar med maskinsäkerhet och säkerhet i maskinanläggningar. Maskindirektivets krav inklusive CE-märkning, validering av säkerhetsfunktioner samt personskydd i maskiner och anläggningar är viktiga områden.
RISE kan erbjuda följande tjänster för maskinstyrningar
  • Rådgivning avseende förståelse av direktiv och standarder
  • Riskanalys (maskin och anläggning) 
  • Bedömning av specificerade säkerhetskrav (maskin och anläggning) 
  • Validering av implementerade säkerhetskrav 
  • kurser avseende förståelse av direktiv och standarder
Maskinsäkerhetsstandarder

Maskinkonstruktören har under utvecklingsarbetet god hjälp och vägledning av olika lämpliga standarder. Några av de vanligast förekommande standarderna för maskiners styrsystem är: 

  • EN ISO 12100 beskriver hur en riskanalys kan genomföras samt ger exempel på risker som bör beaktas.
  • EN ISO 13849-1:2008, IEC 62061 samt IEC 61508 ger vägledning om hur krav på pålitlighet hos de säkerhetsfunktioner som är kontrollerade/styrda av en maskinstyrning kan formuleras.

RISE har erfarenhet av maskiner och anläggningar vars styrning är uppbyggd av separata säkerhetskomponenter, olika typer av elektroniska styrsystem, elektromekanisk styrning samt mekaniska hydrauliska och pneumatiska styrningar, och kan hjälpa maskinkonstruktören hitta lämpliga standarder.


Forskningsprojekt

RISE har också deltagit i flera forskningsprojekt för utveckling av metoder för både utveckling och validering av maskinstyrningar. Dessa forskningsprojekt genomförs i samarbete med industrin.
För mer information om vår forskning inom maskinstyrningar se länk till forskning i högra kolumnen.

Processäkerhet

RISE kan med sin kunskap inom de nya processäkerhetsstandarderna erbjuda flera tjänster.Läs mer...

EGs maskindirektiv och CE–märkning

RISE erbjuder rådgivning, granskning och analyser knutna till maskindirektivet och dess standarder.Läs mer...

Riskanalys av system

En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.