EMC - Marin

I våra EMC labb har vi kapacitet att testa allt från små komponenter till hela system. RISE har tagit fram paketlösningar för provningar som ger möjlighet att få produkter godkända för användning både på land och till sjöss.
RISE utför tester på produkter för marina EMC-krav

Vi genomför provningar enligt en mängd olika standarder och certifieringar. Bland annat utför vi provningar mot marina krav som till exempel "Det Norske Veritas standard för certifiering Nr 2.4", som inkluderar EMC samt IACS E10, en testspecifikation för marint typgodkännande och den generella standarden för CE-märkning av marin navigerings- och kommunikationsutrustning EN 60945.

Prov för många områden

Många av undermomenten i exempelvis de generella EMC standarderna EN 61000-6-2/ EN 61000-6-4, som är vanliga för utrustning i industrimiljö, förekommer även i de marina provningarna. Vi har tagit fram provningspaket som underlättar för tillverkare att få sina produkter godkända för både landbaserad industrianvändning och offshoreanvändning. Genom att söka samordningsvinster sparar man mycket tid. Ser man dessutom till att ansätta den högsta provsträngheten för respektive delprov så kan produkten täcka fler marknader.

RISE samordnar och utför även EMC-proven med klimat-, miljöprov samt vissa specialprov som till exempel "compass safe distance test" med flera. RISE kan även erbjuda certifiering gentemot mätinstrumentdirektivet. Vi vet vilka standarder som krävs, och tillsammans med kunden tar vi fram lämplig provplan.

Marindirektivet

Kraven på marin utrustning styrs av direktiv 2014/90/EU som är implementerat i svensk lag genom Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2016:81.Läs mer...

EMC-laboratorium

RISE har sju mätplatser för EMC-provning alla med sina speciella inriktningar. Nya Awitar står klar i januari 2018.Läs mer...

EMC

EMC (Electromagnetic compatibility) arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mattias Engström

Tel: 010-516 54 18

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.