Brandsäkerhet till sjöss

Vi erbjuder provning enligt IMO:s provningsmetoder för vattendimmesystem, gassläckmedel, pyrotekniskt genererade aerosoler och lättskumsystem.

Brandsäkerhet på fartyg har varit i stort fokus de senaste 10 åren och RISE har aktivt deltagit i arbetet inom IMOs underkommitté för brandskydd (FP) som rådgivande experter åt Sjöfartsverket.

RISE utföra provning enligt alla relevanta provningsmetoder för inredningsmaterial och brandmotstånd, inklusive de produkter och material som används på höghastighetsfartyg. Vi är ackrediterade av ett stort antal nationella sjöfartsverk och klassningssällskap som accepterar våra provningsrapporter. Vi förmedlar gärna kontakt med dessa godkännandeorganisationer.

Rapporter inom ämnet finns i vår publikationsdatabas, se länk till höger.

Sjöfart och Offshore

RISE sjöfartsplattform initierar, samordnar och stödjer verksamhet mot en ökad användning av avancerade lätta material och konstruktioner.Läs mer...

Sjöfart och Offshore

RISE är en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Off-Shorebranschen.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Övrigt

Publikationer

Se även

IMO 2010 FTP Code part 1IMO 2010 FTP Code part 2IMO 2010 FTP Code part 5IMO 2010 FTP Code part 7IMO 2010 FTP Code part 8IMO 2010 FTP Code part 9

Kontaktpersoner

Släcksystem för fartyg
Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

Inredningsmaterial
Carolina Rosendahl

Tel: 010-516 52 56

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Anna Sandinge

Tel: 010-516 59 73

Brandmotstånd
Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.