EGs maskindirektiv och CE–märkning

RISE erbjuder granskning och analyser kring direktiv & standarder samt rådgivning avseende förståelse av direktiv och standarder . Nedan följer ett urval av våra tjänster inom EGs maskindirektiv. Ta gärna kontakt med oss för råd och vägledning.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden

 • tillämpning av maskindirektivet
 • maskiners styrsystem, funktionssäkerhet (SIL, PL, kategorier)
 • krav från standarder t.ex. nödstopp
 • teknisk dokumentation
 • tillämpning av standarder
 • användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
 • nya maskindirektivet (2006/42/EC)
 • utvärdering (verifiering, validering) av maskiners styrsystem även bilaga IV maskiner
 • Stöd för riskanalys och riskbedömning
 • kurser som ger rådgivning avseende förståelsen av maskindirektivet
 • riskanalys och riskbedömning av maskiner
 • granskning av teknisk dokumentation
 • utvärdering av de krav som ställs i standarder
Maskindirektiv
 

För att få använda en maskin krävs att maskinen är CE-märkt och uppfyller de relevanta direktiv som maskinen omfattas av, om den är tillverkad efter den första januari 1995.

Maskindirektivet anger de grundläggande säkerhets- och hälsokraven gällande säkerhet som skall vara uppfyllda för olika typer av maskiner innan de får användas.

För en maskin som är tillverkad före den första januari 1995 gäller att den uppfyller de krav som ställs av Användning av arbetsutrusning (AFS 2006:4). Här ges även krav på att maskinens ägare ska se till så att CE-märkta eller icke CE-märkta maskiner kan användas med betryggande säkerhet.

I praktiken

Eftersom maskindirektivet är skrivet för att passa olika typer av maskiner är kraven utformade på en allmän nivå. Den praktiska vägen är att tillverkaren tillämpar för maskinen lämpliga standarder för att kunna visa att maskinen har blivit säker.

Dokumentation krävs som bevis

Teknisk dokumentation behövs för att bevisa att maskinen är tillverkad enligt kraven i direktivet och ett av kraven är bland annat att riskanalys görs.

 

Riskanalys av system

En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. Läs mer...

Maskinstyrningar

RISE arbetar med maskinsäkerhet och säkerhet i maskinanläggningar.Läs mer...

Inbyggda system

Vi hjälper dig med elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.