Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

GrävmaskinFör att få sälja sina produkter inom EU måste företag som tillverkar eller importerar maskiner uppfylla EUs Maskindirektiv. Genom att certifiera dig som Maskinsäkerhetsspecialist får du som jobbar med stöd till dessa företag ett bevis på din kompetens inom området.

Certifiering av Maskinssäkerhets-
specialist, som tidigare utfärdades hos SIS, sker numera hos RISE, Research Institutes of Sweden.  Från och med juli 2015 är du välkommen att ställa din ansökan direkt till oss på RISE.

 

RISE Certifiering
Box 553
37132  Karlskrona

 

Riktar sig till
Du som ansvarar för och/eller arbetar med kvalitet, inköp, produktion, underhåll, konstruktion eller säkerhet hos användare, tillverkare och importörer av maskiner. exempelvis konstruktörer, produktionstekniker, arbetsmiljöingenjörer, skyddsingenjörer eller dessa personers chefer.

 

Kurser

SMP och RISE ger följande kurser inom Maskinsäkerhet och säkra styrsystem.

Grundkurs

Påbyggnadskurs 

 

Ansökan om certifiering - Gör så här:

 

1. Läs certifieringsreglerna (nedan) för att förstå kraven

2. Gör en formell ansökan till oss (online eller via blankett)

3. Logga in på vår Kundwebb (efter att ansökan registrerats) och ladda upp intyg på din utbildning, tjänstgöring mm

4. Avvakta information från din handläggare

5. När du fått besked skriver du kunskapsprov för certifieringen via oss eller av oss godkänd utbildare

 

Certifieringskrav

Krav på arbetslivserfarenhet och praktisk erfarenhet

Arbetslivserfarenhet

Den sökande ska ha varit yrkesverksam i minst 5 år, varav minst två års erfarenhet ska vara erhållen från maskinsäkerhetsområdet.


Praktisk erfarenhet
Den praktiska erfarenheten ska vara samlad under en tvåårsperiod under vilken sökanden ska ha arbetat praktiskt med maskindirektivet och genomfört riskbedömningar. Sökanden ska ange det antal månader som denne har varit verksam inom området/områdena. För person utan utbildning inom maskinsäkerhetsområdet krävs minst 12 månader i området/område.

Utbildning som substitut för del av praktisk erfarenhet
Om sökande har genomgått utbildning, minst 4 dagar, vilken behandlat nedan delar, kan kravet på praktisk erfarenhet (12 mån) reduceras till en något kortare tid (8 månader) beträffande praktisk arbetslivserfarenhet med maskindirektivet och riskbedömning. Utbildning styrks med kursintyg.
a)      Maskinsäkerhet
b)      CE-märkning
c)      Praktisk riskbedömning

 

Certifikats giltighetstid och omcertifiering
Certifikat ställs ut med en maximal giltighet av 4 år. Efter fyra år kan omcertifiering ske under förutsättning att innehavaren har varit yrkesverksam eller genomgått utbildning inom maskinsäkerhetsområdet under minst hälften av denna tidsperiod, samt har klarat godkänt på skriftligt förnyelseprov. Beslut om omcertifiering kan beviljas om dessa villkor är uppfyllda.

 

Examination
Examinationen, dvs kunskapsprövningen, omfattar förståelse och praktisk tillämning av krav i maskindirektivet och den harmoniserade standarden SS-EN ISO 12100:2010 samt den tekniska rapporten SIS-ISO/TR 14121-2:2012. Andra delar är riskbedömning, regler för äldre maskiner (tillverkade före 1995), hantering av om- och tillbyggnader, kopplingen till andra direktiv samt utformning av och krav på innehåll i bruksanvisningar.

Provet är skriftligt och består av två delmoment med dels flervalsfrågor, dels öppna frågor. En del ritningar eller bilder kan ingå i provet. Examinationstiden är 3 timmar. Inget material så som standarder eller andra regelverk får användas under provet.

 

Du som är intresserad av att skriva kunskapsprov, är välkommen att kontakta oss för mer information tentamen.person@ri.se.

 

Tidigare kund hos SIS?

Du som har varit kund hos SIS för din certifiering är nu välkommen till oss på RISE Certifiering. Läs gärna informationsbrevet. Vi är tacksamma om du vill använda blanketten "Kunduppgifter" att uppdatera dina kontakt- och certifikatsuppgifter till oss.

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Se även

Sök certifieradeDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Hanna Svensson

Tel: 010-516 63 04

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Stina Wibom

Tel: 010-516 63 39

Karin Tylemo

Tel: 010-516 52 61

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.