Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

GrävmaskinFör att få sälja sina produkter inom EU måste företag som tillverkar eller importerar maskiner uppfylla EUs Maskindirektiv. Genom att certifiera dig som Maskinsäkerhetsspecialist får du som jobbar med stöd till dessa företag ett bevis på din kompetens inom området.

Personcertifiering av Maskinssäkerhets-
specialister sker hos RISE, Research Institutes of Sweden. Länk till formulär finns i sidomenyn. Det går också att sända in ansökan på pappersblankett till:

 

RISE Certifiering
Box 553
37132  Karlskrona

 

Riktar sig till
Du som ansvarar för och/eller arbetar med kvalitet, inköp, produktion, underhåll, konstruktion eller säkerhet hos användare, tillverkare och importörer av maskiner. exempelvis konstruktörer, produktionstekniker, arbetsmiljöingenjörer, skyddsingenjörer eller dessa personers chefer.

 

Kurser

SMP och RISE ger följande kurser inom Maskinsäkerhet och säkra styrsystem.

Grundkurs

Påbyggnadskurs 

 

Ansökan om certifiering - Gör så här:

 

1. Läs certifieringsreglerna (nedan) för att förstå kraven

2. Gör en formell ansökan till oss (online eller via blankett)

3. Logga in på vår Kundwebb (efter att ansökan registrerats) och ladda upp intyg på din utbildning, tjänstgöring mm

4. Avvakta information från din handläggare

5. När du fått besked skriver du kunskapsprov för certifieringen via oss eller av oss godkänd utbildare

 

Certifieringskrav

Krav på arbetslivserfarenhet och praktisk erfarenhet

Den sökande ska med intyg eller med annan verifierbar information styrka en sammanlagd arbetslivserfarenhet enligt följande.

  1. a) För sökanden som genomgått meriterande utbildning enligt 2.1 inom maskinsäkerhetsområdet krävs praktisk arbetslivserfarenhet av maskinsäkerhet, riskbedömningar eller CE-märkning för maskiner under minst 2 år.
  2. b) För sökanden som inte har genomgått meriterande utbildning enligt 2.1 inom maskinsäkerhetsområdet krävs praktisk arbetslivserfarenhet av maskinsäkerhet, riskbedömningar eller CE-märkning för maskiner under minst 3 år.

Arbetslivserfarenhet som tillgodoräknas för att uppfylla kravet, får vara högst 10 år gammal räknat från datum för ansökan om certifiering. 
 

Utbildning som substitut för del av praktisk erfarenhet
Om sökande har genomgått utbildning, minst 4 dagar, vilken behandlat nedan delar, kan kravet på praktisk erfarenhet (12 mån) reduceras till en något kortare tid (8 månader) beträffande praktisk arbetslivserfarenhet med maskindirektivet och riskbedömning. Utbildning styrks med kursintyg.
a)      Maskinsäkerhet
b)      CE-märkning
c)      Praktisk riskbedömning

 

Certifikats giltighetstid och omcertifiering
Certifikat ställs ut med en maximal giltighet av fem år. När perioden närmar sig slutet kan omcertifiering ske under förutsättning att 1) innehavaren har varit yrkesverksam eller genomgått utbildning inom maskinsäkerhetsområdet under minst hälften av denna tidsperiod, 2) har utfört årlig rapportering om uppdrag och fortbildning, 3) har klarat godkänt på skriftligt förnyelseprov. Beslut om omcertifiering kan beviljas om dessa villkor är uppfyllda.

 

Examination
Examinationen, dvs kunskapsprövningen, omfattar förståelse och praktisk tillämning av krav i maskindirektivet och den harmoniserade standarden SS-EN ISO 12100:2010 samt den tekniska rapporten SIS-ISO/TR 14121-2:2012. Andra delar är riskbedömning, regler för äldre maskiner (tillverkade före 1995), hantering av om- och tillbyggnader, kopplingen till andra direktiv samt utformning av och krav på innehåll i bruksanvisningar.

Provet är skriftligt och består av två delmoment med dels flervalsfrågor, dels öppna frågor. En del ritningar eller bilder kan ingå i provet. Examinationstiden är 3 timmar. Inget material så som standarder eller andra regelverk får användas under provet.

 

Du som är intresserad av att skriva kunskapsprov, är välkommen att kontakta oss för mer information tentamen.person@ri.se.

 

Tidigare kund hos SIS?

Du som tidigare har varit kund hos SIS för din certifiering är välkommen till oss på RISE Certifiering. Vi är tacksamma om du vill använda blanketten "Kunduppgifter" att uppdatera dina kontakt- och certifikatsuppgifter till oss.

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.