Material och produkter

Vi är en av Europas största resurser för brandteknisk utvärdering och forskning av material och produkter. Vi utför brandprovning mot 70-talet provningsmetoder och arbetar i en rad forskningsprojekt.

Vi utvärderar brandtillväxt från antändning av en produkt till en helt övertänd brand genom mätningar av t ex avgiven värmeeffekt och giftiga brandgaser. Ett stort tjänsteområde är provning som ligger till grund för produktcertifiering och standardisering. Vi är ackrediterade för ett stort antal provningsmetoder samt är ett notifierat provningslaboratorium för ett stort antal produktstandarder vilket gör oss till din givna partner gällande CE-märkning.   

Forskning inom området rör brand i byggnader, inredning (möbler och bäddar), fordon och fartyg. Med hjälp av materialdata kan vi beräkna brandförlopp, t ex i byggnader och möbler. Aktuellt är forskning kring lätta material i fartyg, brand i kablar, utveckling av mätteknik för mätning rökproduktion och partiklar, explosion i spray, harmonisering av nordiska byggregler och brand i fordon t ex tåg och bussar.

   

Byggprodukters brandtekniska egenskaper

Läs mer...

Brandprovning - möbler och bäddar

Brandprovningsmetoder för möbler och bäddar.Läs mer...

Brandprovning - fordon

Fire Research utför ett stort antal försök på olika typer av fordonskomponenter och material varje år. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

Magnus Sturesson

Tel: 010-516 65 84

Marina C Andersson

Tel: 010-516 52 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.