Våtrum

SP har en omfattande verksamhet som inom området våtutrymmen. Verksamheten omfattar allt ifrån fuktsäkerhetsprojektering till utvärdering av produkter och konstruktioner som skall användas för fuktsäkring av våtutrymmet.

Foto: CC Höganäs

SP utför provning av våtrumskonstruktioner och är som enda provningsinstitut i landet ackrediterat av SWEDAC för de aktuella provningsmetoderna.

Inom teknikområdet våtrumsmaterial erbjuds många tjänster men först och kanske viktigast är provning av vattentäthet och vattenånggenomgångsmotstånd hos material och konstruktioner som vi återfinner i våtutrymmen i bostäder.

CE-märkning av våtrumskonstruktioner

Nu finns det möjlighet att CE-märka våtrumskonstruktioner. SP har medverkat i arbetet med att ta fram den riktlinje för Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETAG 022) som kommer att vara grundbulten i arbetet med CE-märkningen av våtrumskonstruktioner. SP har redan idag möjlighet att utföra alla de undersökningar som finns beskrivna i ETAG 022.

Provning av våtrumsmaterial/våtrumskonstruktioner

För att få ditt material/din konstruktion provad kontakta SP för att diskutera aktuella provningsmetoder och för att få prisuppgift.

Sänd in material till SP på adressen:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Ingvar Demker
Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

Boverkets byggregler

I Boverkets byggregler BBR finns krav som rör våtrumsområdet.

Ur texten i BBR kan man ta fram en lista med egenskaper där det ställs krav:

 • Vattentäthet
 • Beständighet mot alkali från betong och bruk
 • Beständighet mot vatten
 • Beständighet mot temperaturvariationer
 • Beständighet mot rörelser i underlaget
 • Tillräckligt stort vattenånggenomgångsmotstånd
 • Vattentäthet hos fogar
 • Vattentäthet hos anslutningar
 • Vattentäthet hos infästningar
 • Vattentäthet hos genomföringar
 • Rengörbarhet

Tätskikt  monterat i provkopp. Läs mer om
provningen i informationsbladet (länk till
höger på sidan)

I det allmänna rådet, som finns i Boverkets byggregler i anslutning till kravet om ”tillräckligt stort vattenånggenomgångsmotstånd”, rekommenderas att ånggenomgångs-motståndet bör vara mer än 1 000 000 s/m och att detta värde bör mätas fram vid förhållande som liknar det som materialet/konstruktionen kommer att användas i. Man rekommenderar att mätningen sker med en fuktbelastning av 100 % RF och att provet förvaras i 75 % RF under provningen.

Läs mer i Boverkets byggregler, se länk till Boverket till höger på sidan.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.