Materialprovning av metaller

För att bestämma de grundläggande mekaniska materialparametrarna tar man ofta förstörande materialprovning till hjälp. Stora delar av mekanisk konstruktion och beräkning grundar sig på de materialparametrar man tar fram vid materialprovning.

Den förstörande materialprovning som utförs vid hållfasthetssektionen består främst av:

  • Dragprovning
  • Hårdhetsprovning
  • Relaxations-/krypprovning
  • Bockprovning
  • Slagprovning

Dragprovning kan utföras i både kyla och vid förhöjd temperatur på provstavar eller produkter t.ex. bult. De materialparametrar som kan tas fram är brottgräns, sträck-/förlängningsgräns, E-modul, brottförlängning och brottkontraktion.

Hårdhetsprovning utförs, vid hållfasthetssektionen, enligt standarderna för Brinell, Vickers och Rockwell. Med hjälp av hårdhetsprovning kan eventuella värmebehandlingar upptäckas och även vissa egenskaper hos svetsar.

Relaxations-/krypprovning vid rumstemperatur av spännarmering och dylika metalliska produkter används för att utröna materialet/produktens långtidsegenskaper vid belastning. Dessa egenskaper är av stor vikt då materialet/produkten används i t.ex. byggnader och konstruktioner vars livslängd beräknas i decennier.

Bockprovning kan bl.a. användas för att kontrollera en svets beskaffenhet eller ett materials formbarhet.

Slagprovning ger svar på materialets brottseghet och om provningen utförs i kyla kan även materialets omslagstemperatur bestämmas.

Vi kan även hjälpa till vid provuttagning och vår verkstad är väl utrustad för tillverkning av provstavar till ovan nämnda provningar.

Relaterad information

Tjänster

Robusta konstruktioner – SjöfartUtmattningsprovning av material och konstruktioner

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Eva Larsson

Tel: 010-516 52 36

Jukka Holappa

Tel: 010-516 50 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.