Biologiskt laboratorium

SPs biologiska laboratorium ”Biolab” har samlat SPs biologiska kompetens och avancerad utrustning för att kunna möta det ökande behovet av komplexa tjänster som kräver tillgång till mikrobiologisk kompetens.
Forskning

Tillgång till miljöanpassade produkter och deras effekter på miljö samt kretsloppstänkande spelar en allt större roll. Genom en unik kombination av kompetenser från materialteknik, kemi och mikrobiologi kompletterad med hela SPs tekniska resurser utgör Biolab en bas för internationellt konkurrenskraftig forskning och teknisk utvärdering.

Vi bedriver forskning främst inom utveckling av nya miljöanpassade material, återvinning samt utveckling av nya testmetoder. Vi löser olika typer av problem, ofta i samarbete med andra delar av SP och utvecklar nya provningsprogram, anpassade för att belysa aktuella frågeställningar.

Provning och teknisk utvärdering

Vi utför också specialdesignade och standardiserade provningar och tekniska utvärderingar samt bland annat kvalitetskontroll och tredjepartscertifiering av material och produkter som efter användandet skall kunna omhändertas på ett miljömässigt skonsamt sätt.

Medicinteknik

Bioteknik är ett samlingsbegrepp för teknologier för att kartlägga, utnyttja eller efterhärma biologiska strukturer och processer.Läs mer...

SP Småföretag

Läs mer...

Utveckling av miljöanpassade material

En av målsättningarna med vårt forskningsarbete är att utveckla bionedbrytbara material.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.