Plast och gummi

För producenter av produkter av plast och gummi erbjuder vi Sveriges bredaste utbud av analyser, provningar och certifieringssystem.
Bred verksamhet

SP arbetar mycket brett mot plast- och gummiteknisk industri. Kunder som producerar plast som råvara hjälper vi med utveckling av nya material eller material för nya applikationer. Det handlar mycket om att optimera plastrecept med avseende på specifika egenskaper. De senaste åren har vi till exempel hjälpt flera kunder att utveckla nanokompositer för specifika applikationer.

Långtidsbeständighet

En central egenskap för plast och gummi är långtidsbeständighet, vilket vi arbetar med mycket brett. Vi simulerar åldring av polymera produkter i många olika miljöer, med värme, sol, kemikalier, rörelser och väta. Vi utvärderar även önskad nedbrytbarhet i till exempel kompostmiljö och erbjuder certifiering av bionedbrytbara produkter.

Byggprodukter

Att annat område där vi erbjuder certifiering är polymera byggprodukter. Det kan vara frågan om CE-märkning men oftast siktar våra kunder högre med vår kvalitetsmärkning P-märket. Byggprodukter administreras av vårt dotterbolag Sitac.

Spetskompetens

Vi har spetskompetens inom områdena rör, fordonskabel, tätskikt för våtrum, återvinning, beständighet, nanokompositer, mjukgörare och mekanisk utmattning.

Du finner enskilda tjänster i menyn till höger.

Gummiprovning

Vi kan möta ert behov av provningar och analyser av gummimaterial. Vi utför olika tester på alla sorters tätningar och packningar från t ex byggnadsindustrin, bilindustrin och andra områden.Läs mer...

Småskalig plastbearbetning

SP har stora möjligheter att framställa/blanda material i små volymer. Småskalig materialbearbetning sparar tid och pengar vid materialutveckling av nya polymerblandningar och kompositmaterial.Läs mer...

Sportbeläggningar

SP har landets största samlade resurs för provning av sportbeläggningar. Vi täcker in ytegenskaper och mekaniska egenskaper såväl som brandprovningar och kemiska analyser av beläggningar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.