Mätningar under dynamiska förhållanden

Dynamiska förhållandenDynamiska förlopp inom process- och produktionsindustrin ställer krav på alternativa sätt att skapa spårbarhet.
Vad innebär dynamiska förhållanden?

I dagligt tal använder vi begreppet dynamisk för att hantera mätningar och processer som innebär att ett förhållande varierar med tiden. Mycket långsamma förändringar kan normalt behandlas som statiska men i många fall har vi snabba och stora förändringar. Inom processindustrin är typiska exempel temperatur-, flödes-, tryck- och kraftvariationer.

SP hjälper dig  med mätning och analys

För att kunna värdera mätningar och data från dynamiska processer krävs normalt andra typer av system och givare än vid statiska. SP kan hjälpa till att ta fram specifikationer för lämpliga utrustningar och även medverka vid framtagande av metoder för att på ett bra sätt kunna mäta upp snabba och föränderliga signaler.

SP kan också stödja arbetet med att analysera uppmätta signaler och genomföra bedömningar av hur stor osäkerhet som mätvärdet har.

Vid bedömning av många olika påverkande parametrar kan även en bedömning av vilka parametrar som inverkar mest på förloppet göras för att kunna prioritera eventuella insatser.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.