Exempel på lösningar till mättekniska problem

SP utvecklar nya mätsystem anpassade till kundens och dagens behov. Vi utnyttjar vår breda mättekniska kompetens och kombinerar denna med stor erfarenhet av komponentval och mätsystemdesign. Dessutom utvecklar vi mjukvara för styrning, databehandling och rapportgenerering som anpassas efter systemet.
SP i samarbete med ABB AB

Sedan flera år tillbaka ersätts valda delar av de traditionella luftledningsnäten för elförsörjning med kablar som förläggs  i  mark. Orsakerna är flera t.ex. att ett kabelnät är mer robust mot höst och vinterstormar men också att man vill undvika luftledningsnät i tätortsbebyggelse.

Frågeställning

ABB AB, High Voltage Cables, är en av världens ledande tillverkare av elkraftkablar för högspänning och som elektrisk ledare används koppar eller aluminium. Med tanke på att ledaren i en kabel typiskt kan vara 5 cm i diameter och flera kilometer lång samt höga råvarukostnader är det attraktivt att optimera den tekniska uppbyggnaden av ledaren för att kunna spara in på material, naturligtvis med bibehållande av de elektriska egenskaperna. Vid tillverkning av elkraftkablar som överför växelström är strömförträngning en mycket viktig parameter att ta hänsyn till.

Strömförträngning innebär att strömmen går längs ytan av en ledare och inte homogent i ledaren vilket ökar resistansen. En kabel konstrueras därför med många kardeler som sätts samman på ett komplicerat sätt för att minska strömförträngningen och därmed minimera förlusterna.

SPs insats

På uppdrag av ABB har SP med utgångspunkt från vår egenutvecklade digitala samplingswattmeter och koaxiella strömshuntar tagit fram en referensmetod för att bestämma strömförträngning.

För att verifiera vår mätmetod har SP dessutom konstruerat och byggt en ”kabel” med teoretiskt beräkningsbara förluster. Projektet har fallit mycket väl ut och i juni 2011 presenterade ABB och SP tillsammans arbetet vid en internationell kabelkonferens.

Resultat

Genom den internationella publiceringen visar ABB att man finns i teknikfronten av utvecklingen av högspänningskablar och man räknar med att publiceringen sätter press på konkurrenterna att visa hur stor strömförträngningen är i sina kablar.
Hittills har alla mätningar gjorts på SP men de kommer att ”flyttas” till ABB, både hårdvara men också vad avser kompetens för att därigenom ge möjlighet till mer produktionsnära mätningar i fabriken i Karlskrona.

Fler genomförda uppdrag:

SP i samarbete med Hot Disk AB - Mätning av värmeledningsförmågan i tunna material

SP - patent vidareutvecklas av US Naval Observatory - Anonym och säker tidsstämpling över optisk fiber tack vare ny uppfinning

SP i samarbete med Chalmers och Lantmäteriet - Övervakning av jordens atmosfär för säkrare satellitmätningar

SP riktar om verktygsmaskiner - Icke traditionella metoder för geometrisäkring

SP utvecklar ny mätteknik - Mätutrustning för LHC

SP bygger modeller för satellitnavigeringssystem - Framtida möjligheter för satellitnavigering

SP utvecklar metoder för att mäta ljus från LED - Framtidens metoder för belysning i växthus

SP utvecklar ny utrustning och metoder för dynamiska mätningar

SP bygger fiberkompetens - Forska- och Väx projekt

SP utvecklar provmetoder för konsumentprodukter - Provning och utvärdering

SP deltar i Europeiskt forskningsprogram - Europeiskt forskningsprogram inom metrologi

SP har genomfört prestandaprov på tåg - Verifiering av nya tågmodeller

SP bygger ut provningsverksamheten för lampor - Den nya generationen lågenergilampor

(För att läsa mer om respektive uppdrag klicka på länkarna till höger).

Mätteknisk forskning och utveckling

Vår kunskap att utveckla och förbättra mätteknik och metoder är en resurs som kommer till användning hos våra kunder. Läs mer...

Mättekniska tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mättekniska frågor. Vi har lång erfarenhet inom mätteknik. Rätt mätteknik hjälper er att utveckla produkter och att förbättra processer. Läs mer...

Mätteknisk forskning

Vi bedriver forskning såväl på nationell som på internationell nivå där syftet är att finna tillämpade lösningar och stödja utvecklingen inom det mättekniska området för våra kunder. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.