Värdering av mätosäkerhet vid produktbedömning

Vid bedömning av produkter och processer av alla slag är kvalitetssäkrad mätteknik en förutsättning för beslutsfattande och för hantering av risker.

Nya beräkningssätt har nyligen tagits fram av SP Mätteknik för att hantera mätosäkerhet vid bedömning av överensstämmelse (översatt från det engelska begreppet ’conformity assessment’).

Mätosäkerhet kan öka risken för felaktiga beslut som till exempel att en godtagbar produkt döms ut eller att en felande accepteras. Detta gäller särskilt där provresultat ligger nära en beslutsgräns.

Riskbedömningar

För att underlätta för beslutsfattaren, översätts mätteknikens angivelse av mätosäkerhet till riskbedömningar uttryckta i ekonomiska termer. I en så kallad “optimerad osäkerhetsmetodologi” modelleras kostnader som en summa, å ena sidan för mätningarna, å andra sidan för konsekvenserna av felaktiga beslut.

Områden

Arbetet avser i princip allt beslutsfattande, men exempel på publicerade tillämpningar av relevans för tillverkande industri avser bland annat bensinmätning; bilavgasmätning; samt en kurs för fordonsindustrin om karossdimensionsmätning.

Figur:Optimerad mätosäkerhet

Avancerade matematiska metoder inom metrologi

SP arbetar med att utveckla nya, samt inkludera etablerade, matematiska metoder inom mättekniken. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.