Mekanisk återvinning

I ett hållbart samhälle måste målet vara att alla material som används skall ingå i ett slutet kretslopp. Detta kretslopp skall vara så resurseffektivt som möjligt.

Målet kan nås genom bättre råvaruhushållning, bättre och säkrare kunskap om material i olika miljöer och effektivare återanvändnings- och återvinningssystem som är baserade på säkrare metoder för kvalitetsbedömning av material.

Återvunnen plast

Två villkor bör vara uppfyllda för att öka användningen av återvunnen plast:

  1. Ett fungerande certifieringssystem för klassificering och märkning av plastprodukter för avfallsbehandling.
  2. Möjlighet att analysera all återvunnen plast för att kunna bestämma sammansättning, renhet och nedbrytningsgrad för att underlätta sortering i användbara fraktioner.

För att underlätta återvinning bör man överväga att inte blanda olika polymera material vid t.ex. design av produkter.

Hur länge håller materialet?

En central del i konceptet hållbara material är förmågan att kunna förutsäga livslängd hos såväl nytillverkat som återvunnet material. Bestämning av långtidsegenskaper kräver en helhetssyn innefattande detaljkunskap om material, kunskap och erfarenhet av accelererade åldringstester och avancerade analysmetoder (t.ex. spektroskopiska, termiska, kromatografiska och mekaniska analyser). Vi utför även livscykelanalyser på material för att bedöma de miljömässiga fördelarna med återvinning.

Vi kan dessutom erbjuda metoder för simulering av upprepad bearbetning och användning av material för att utreda hur många ”liv” ett material kan leva.

Europastandarder

Vi kan också karakterisera och testa polymert avfall enligt de kommande europastandarderna såsom

  • prEN 15344 - Recycled Plastics – Characterisation of PE
  • prEN 15345 - Characterisation of PP
  • prEN 15346 - Characterisation of PVC
  • prEN 15347 - Characterisation of plastic wastes m.fl.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.