Mekanisk provning

Vi kan erbjuda provning av plast och gummi i våra utrustningar, exempelvis dragprov, tryckprov, böjprov och riv- och vidhäftningsprov.

Provningen utförs på provkroppar eller på produkter av plast och gummi. Vi kan även hjälpa till med tillverkning av provkroppar. Normalt genomförs provningen enligt någon av de nationella eller internationella standarder vi är ackrediterade för. Även kundanpassade provningsprogram används.

Dragprovning

Den vanligaste metoden att mekaniskt utvärdera produkter eller material är att dragprova dem. Vi utför alla former av dragprovningar, såväl vid låga som vid höga temperaturer (minus 40º C till 200º C). Normalt använder vi beröringsfri videoextensometer för att mäta deformationen, vilket är mycket användbart vid långa töjningar. De vanligaste materialstandarderna är ISO 37 för gummi och ISO 527 för plast.

Kompressionsprovningar

Många gummiprodukter och cellplastprodukter utsätts för stora kompressionslaster vid användning. Vi mäter kompressionsegenskaper för alla sorters material. Typiska standarder är ISO 7743 för gummi och ISO 844 för cellplast.

Provning av vidhäftning, friktion, böjegenskaper och skjuvningsegenskaper

Dragprovare kallas ofta för universalprovningsmaskiner, vilket syftar på att man kan mäta alla sorters samband mellan en rörelse och en kraft. Sådana mätningar kan t.ex. vara böjprovning, skjuvprovning, rivprovning, friktion eller vidhäftning mellan olika produkter. Vi utför en mängd olika sådana mätningar vilka ofta behöver specialanpassas med olika fixturer.

Vi utför även utmattningsprovningar med många upprepade belastningar. Vi har i stort sett ingen övre eller undre gräns för hur stora krafter vi kan mäta.

Slagprovning

Många produkter fallerar inte på grund av långvarig belastning utan av plötsliga snabba slagbelastningar. Skillnaden ligger i hur snabbt kraften appliceras. Hållfastheten för polymera material är starkt beroende av deformationshastigheten. Vi utför slagprovningar i ett antal olika geometrier såsom böjning, drag och fallande vikt mot en yta. Våra maskiner har instrumentering för att exakt kunna följa brottsförloppet. Typiska standarder är ISO 7765-2 för fallslagprov, ASTM D-1822 för slagdrag och ISO 179-2 för instrumenterad Charpy-böjslagprovning.

Relaterad information

Tjänster

FörpackningsteknologiMekanisk återvinning

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Erik Lindhagen

Tel: 010-516 58 72

Jukka Holappa

Tel: 010-516 50 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.