Medicinteknik

Medicintekniska produkter ska vara både effektiva och säkra att använda. Alla medicintekniska produkter som släpps på marknaden måste därför uppfylla en mängd olika krav och genomgå omfattande kvalitetssäkrade tester.

Utveckling av medicinteknik kräver ofta både tvärvetenskapliga lösningar och arbete inom flera tekniska områden. Inom SP-koncernen finns tillgång till drygt 900 kvalificerade medarbetare med djup kunskap inom olika teknikområden. SP förfogar också över moderna, välutrustade och kvalitetssäkrade laboratorier, som täcker stora delar av den medicintekniska branschens behov. Vi förenklar och förkortar vägen från idé till färdig produkt och är en partner kring såväl tekniska som regulatoriska frågeställningar.

Inom vår verksamhet kan vi utveckla produkter och testmetoder, bedriva forskning och göra oberoende tekniska utredningar. Vi arbetar med allt från enklare frågeställningar kring en specifik produkt till att samordna fleråriga forskningsprojekt mellan högskolor och industri.

I menyn till höger finns mer information om de tjänster vi erbjuder. Kontakta oss gärna om du har frågor som inte finns med i vårt tjänsteutbud. Vi har mångårig erfarenhet av att sätta upp nya typer av produkttester och att jobba i industriella FoU-projekt.¨

 


MedTek

Inom kompetensplattformen SP medicinteknik bedriver vi forskning inom området medicinteknik och diagnostik för framtidens produkter. Läs mer...

Sårvårdsprodukter

Sårvårdsprodukter används för att läka eller lindra sår såsom öppna sår, brännskador och kroniska sår. Läs mer...

Förpackningar för medicintekniska produkter

En väsentlig fråga för de flesta medicintekniska produkter är hur produktens förpackning ska försäkra att steriliteten behålls under hela produktens förvaringstid/shelf life.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.