Mekanisk tillverkning

SP är en bred teknisk resurs för den tillverkande industrin. Utöver tjänster inom teknisk utvärdering och forskning erbjuder vi tjänster inom certifiering och kalibrering.

SP bidrar genom sin teknikkompetens inom miljötålighet, livslängdteknik, hållfasthetsteknik, stötar och kollisionsförlopp, vibration och utmattning.

Vi arbetar också med bland annat personsäkerhet och personlig skyddsutrustning, krocksäkerhet, barnsäkerhet, samt säkerhet inom transport av farligt gods.

Maskindirektivet reglerar personsäkerhet i samband med maskiner. SP-koncernen har några av landets främsta specialister när det gäller att inspektera och bedöma risker på maskiner och produktionslinjer samt utvärdera säkerhet i styrsystem för maskiner.

Materialteknik är ett brett område med olika discipliner för olika material. SP har kompetens inom mekaniska egenskaper och skademekanismer inom metalliska material (hållfasthet, utmattning), polymera material (plast, gummi) och flera andra material (ex. berg, betong, trä).

Risk och säkerhet

RISE har en omfattande och bred kompetens inom området risk och säkerhet. Läs mer...

Utmattning och vibrationer

Utmattning är den klart vanligaste haveriorsaken i mekaniska konstruktioner. Mekanismerna bakom utmattning är oerhört komplexa och oftast dolda för ingenjören som skall dimensionera.Läs mer...

Mekan- och fordonsindustri

Utbildningar inom Mekan- och fordonsindustri omfattar risk och säkerhet i logistiksystem, effektiva och hållbara transporter och strukturell och funktionell integritet hos fordon och fartyg. Läs mer...

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.