Maskinsäkerhet

Säkra maskiner innebär att mekaniska risker hanterats. EU:s maskindirektiv ger de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för alla maskiner i industrin och privat. RISE utför bland annat riskanalyser, prov av säkerhetsfunktioner, funktionsprov etc.

Maskinbyggare, användare och säljande företag över hela den europeiska unionen påverkas av EU:s maskindirektiv. Vi erbjuder riskanalyser, provningar, beräkningar och skadeutredningar. Brottmekanik, utmattning och finita elementberäkning finns också bland våra kompetenser.

Maskinstyrningar är ett av de områden där RISE har specialistkompetens. Utvärdering av funktionssäkerhet, systemets uppträdande vid fel och använda säkerhetsprinciper är nödvändigt för alla styrsystem. Användningen av programmerbara elektroniska system ökar. RISE kan utföra prov baserat på standarderna EN 954-1, ISO 13849-1 och IEC 62061.


SMP Svensk Maskinprovning

SMP är ett bolag i RISE-koncernen som erbjuder tjänster för besiktning, provning och certifiering av maskinsäkerhet. SMP är anmält organ för maskindirektivet. Läs mer om verksamheten på SMP:s hemsida.

 


Maskiner och arbetsmiljö

Vi vill verka för en säker och hälsosam arbetsmiljö, samt reducera energiförbrukning och underhållskostnader för jordbrukets maskiner.
Läs mer

Besiktning

SMP besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, lyftanordningar, portar, hissar och rulltrappor.

Maskinprovning

Vår kompetens är bred och omfattar allt från mätningar av avgasemissioner till säkerhets-provning av busskarosser.

Riskanalys av system

En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. Läs mer...

Vibrationer

Vibrationer hos maskiner och verktyg samt i byggnader och mark mäts av RISELäs mer...

Maskinbuller

RISE utför mätningar av maskinbuller. Vi hjälper också till med utveckling av tystare produkter samt rådgivning beträffande bullerdeklarationer enligt maskindirektivet. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.