Materialteknik

SP erbjuder unik kompetens för dig som arbetar med mekaniska egenskaper och skademekanismer inom metalliska och polymera material.

SP arbetar med de flesta typer av material för att verifiera funktion och kapacitet. Ett exempel är många års miljöpåverkan. Dagens höga krav på hållfasthet och utmattning ställer också höga krav på verifieringen av produkten. SP kan med den senaste tekniken tillgodose industrin med experimentella metoder, mekaniska belastningar, accelererad åldring och mikroskopi som modellering av materialet på olika storleksskalor för simuleringsändamål.

 

Väderbeständighet

Hur klarar din produkt UV, regn, värme, kyla och luftföroreningar?Läs mer...

Storskalig sol- och klimatsimulering

Med hjälp av den senaste tekniken och lång erfarenhet kan vi med mycket stor exakthet simulera olika klimat och verifiera mot möjliga problem som jordens klimat kan ge. Läs mer...

Korrosionsprovning

SP utvärderar produkters förmåga att motstå korrosion enligt de flesta standardmetoder. Läs mer...

Brottmekanik

Vid svetsade konstruktioner eller konstruktioner med spänningskoncentrationer är det ibland viktigt att kontrollera materialets förmåga att bära last när sprickor eller anvisningar finns. Detta har kan utföras med brottmekanisk provning. Läs mer...

Gummiprovning

Vi kan möta ert behov av provningar och analyser av gummimaterial. Vi utför olika tester på alla sorters tätningar och packningar från t ex byggnadsindustrin, bilindustrin och andra områden.Läs mer...

Korrosionsutredningar

Varför har skadan uppstått? Hur undviker vi problemet i framtiden? Vem bär ansvaret? En skadeutredning inom materialteknik ger dig svar på många frågor. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.