Robusta konstruktioner - Mekan

Ökade krav på livslängd och säkerhet hos komponenter och produkter gör det allt viktigare att dessa utgår från en robust konstruktion som uppvisar tålighet mot den omgivande miljön. Lättviktsmaterial ställer idag nya krav på utvärderingsmetoderna.


Avancerade laboratorieresurser

För mekanisk livslängd och säkerhet har vi tillgång till ett stort mekaniskt laboratorium med belastningsmaskiner upp till 20 MN, skakriggar, vibrationsbord och krockbana där såväl små som stora konstruktioner kan utvärderas. Inom miljötålighet och livslängdsteknik kan komponenter utvärderas med avseende på EMC, temperatur, fukt, damm, mekanisk stöt, mekanisk vibration, solljus, saltdimma och andra korrosiva miljöer. Större konstruktioner och produkter, till exempel kompletta fordon, utvärderas med avseende på EMC, temperatur och solljus.

RISE har bred teknisk kompetens och stora experimentella resurser inom miljötålighet, livslängdteknik, hållfasthetsteknik, stötar och kollisionsförlopp, vibration och utmattning.

Komponentprovning

På mekanikenheten inom RISE kan komponenter och konstruktioner provas på ett 12x8 m stort spänngolvLäs mer...

Utmattningsprovning av material och konstruktioner

Utmattning av material och konstruktioner är vår tids största haveriorsak. RISE har lång och stor erfarenhet av utmattnings-provning av olika konstruktioner, produkter och material.Läs mer...

Miljötålighet

RISE kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området miljötålighet. Vi har tjänster som under hela utvecklingsprocessen stöder arbetet mot en produkt med rätt miljötålighet.Läs mer...

Storskalig sol- och klimatsimulering

Med hjälp av den senaste tekniken och lång erfarenhet kan vi med mycket stor exakthet simulera olika klimat och verifiera mot möjliga problem som jordens klimat kan ge. Läs mer...

Materialprovning av metaller

För att bestämma de grundläggande mekaniska materialparametrarna tar man ofta förstörande materialprovning till hjälp.Läs mer...

Livslängdsanalys för material och produkter

RISE erbjuder alla nödvändiga aktiviteter i samband med livslängdstekniska utvärderingar.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Storskalig sol- och klimatsimulering

Kontaktpersoner

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.