Säkra produkter och komponenter

En säker produkt eller komponent måste ofta uppfylla krav inom flera tekniska områden. SPs bredd gör att vi kan åta oss uppdrag där helhetslösningar krävs för att verifiera produktens eller komponentens egenskaper.

Många produkter omfattas av krav på CE-märkning. CE-märkning är en säkerhetsdeklaration som har olika innebörd för olika produkter. För leksaker gäller självcertifiering vilket innebär att tillverkaren själv undersöker och dokumenterar att produkten är säker. För andra produkter, till exempel hjälmar, krävs att ett oberoende institut genomför provning för att produkten ska kunna CE-märkas.

SP testar din produkts säkerhet

För vissa produkter, till exempel barnvagnar, finns inget krav på CE-märkning eller något annat formellt krav på godkännande. Tillverkare och importörer ansvarar ändå för att produkter som sätts på marknaden är säkra. Ett sätt för tillverkare/importör att försäkra sig om detta är att prova sin vagn enligt den europeiska standarden eller i de fall då det inte finns någon standard göra en riskanalys och verifiera sin produkts säkerhetsegenskaper utifrån denna.

SP erbjuder verifikation av produkters eller komponenters egenskaper, till exempel CE-märkning!

Barnvagnar och andra barnprodukter

Barnvagnar, hjälmar, babysitter och leksaker är exempel på barnprodukter vi provar på RISE. Läs mer...

Byggnadsställningar

Byggnadsställningar som används i Sverige ska vara typkontrollerade och uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1990:12. Läs mer...

Fallskydd

Vi är av regeringen utsett som anmält organ med rätten att certifiera för europeisk CE-märkning.Läs mer...

Container - Växelflak

Containrar är den mest framgångsrika innovationen i transportsektorn på de senaste 25 åren.Läs mer...

Riskanalys av system

En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Övrig mekanisk provning

Kontaktpersoner

Klas Johansson

Tel: 010-516 53 54

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.