Antimikrobiell funktion

En ökande mängd material och produkter tillverkas idag för att vara antimikrobiella i något avseende.

Det kan vara ytor som är behandlade med något antimikrobiellt ämne eller som reagerar i kombination med UV-ljus. Det kan även vara produkter med UV-lampor för t.ex. vattenrening eller produkter som ska behandla redan kontaminerade ytor för förhindrande av påväxt, exempelvis medel mot mögel eller alger för målade ytor samt desinfektionsmedel för sjukvården.

Vanligen förekommande tester utförs enligt följande standarder:

  • JIS Z 2801
  • SS-EN 1500 
  • ISO/DIS 22196

Relaterad information

Tjänster

Biologiskt laboratorium

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Catrin Lindblad

Tel: 010-516 53 14

Linda Eriksson

Tel: 010-516 52 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.