Resistens mot mögel, rötsvamp, bakterier och alger

Det är viktigt att material och produkter kan stå emot angrepp av mikroorganismer av olika slag för att fungera optimalt. SP Biolab utför tester av mikrobiell resistans.

Det finns alltid existerande mikrober i den miljö där materialet/produkten, både i nyskick och efter naturlig åldring, ska användas. Det kan gälla material som t.ex. plast, gummi, trä, kompositer, keramer, färger och lacker och produkter som kablar, utrustning för flygindustrin och olika typer av textilier.

Det finns en mängd olika standardmetoder för att prova mikrobiell resistens, var och en utformad efter sitt ändamål eller det material/den produkt som ska testas. Många av dessa tester kan utföras på SPs Biolab.

Typ av mikroorganism - exempel på standard
  • Mögel - ISO 846, MIL-STD-810F, RTCA/DO-160D, IEC 600-68-2-10, BS 1982-3, ASTM 5590
  • Bakterier - ISO 846
  • Mikroorganismer i jord - ISO 846, EN 12225, ISO 11721
  • Alger - ASTM D5589
  • Rötsvamp - EN 113, EN 839, AWPA E10
Reduktion av mikroorganismer i vätskor och i luft

I miljöer där luftburna och/eller i vätska levande mikroorganismer kan växa, behövs ofta metoder för att minska antalet levande mikroorganismer. SP Biolab utför provningar där den bakteriereducerande effekten av använda metoder utvärderas.

Relaterad information

Tjänster

Biologiskt laboratorium

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Catrin Lindblad

Tel: 010-516 53 14

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Linda Eriksson

Tel: 010-516 52 76

Pernilla Johansson

Tel: 010-516 51 50

Mats Westin

Tel: 010-516 51 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.