Mikrofilm

Mikrofilm som skall bevaras under hundratals år skall naturligtvis vara beständig i sig men den måste också exponeras och framkallas på rätt sätt.
Lagringsmedia

Kamerafilmen används normalt som säkerhetsexemplar och förvaras i speciella mikrofilmarkiv med goda förvaringsförhållanden. Arbetsexemplaret är normalt av tredje generationen och framställs från ett mellanexemplar som är en kopia av säkerhetsexemplaret.
Myndigheter som har för avsikt att använda mikrofilm som lagringsmedium skall framställa en provfilm som skall kontrolleras av ett ackrediterat provningslaboratorium.

Säkerhetsexemplaret skall kontrolleras med avseende på teknisk kvalitet och rester av framkallningskemikalier av ett ackrediterat laboratorium. SP är det enda laboratorium som är ackrediterat för att utföra dessa tjänster.

Beständigheten hos mikrofilm som skall användas som säkerhetsexemplar provas enligt Riksarkivets tekniska föreskrifter. Mikrofilmen kan certifieras, se länk till höger på sidan "Certifiering av skrivmateriel". SP är det enda ackrediterade certifieringsorganet.

Mikrofilmföretag som genom provfilmning visat sig uppfylla kraven i svensk byggnorm avseende mikrofilmning av byggnadslovshandlingar finns förtecknade i dokumentet "Mikrofilmframställare", som kan laddas ner till höger på sidan.

Sköljkontroll

Framkallad film undersöks med avseende på rester av framkallningskemikalier. Mängden tiosulfat kan bestämmas med metylenblåmetoden enligt ISO 417 eller med en metod där filmen behandlas med silvernitrat.

Fördelen med den senare metoden är att den kan användas för att avgöra var på filmen resterna finns. Den är därför ett bra hjälpmedel vid felsökning för att utröna skälet till att filmen inte är korrekt sköljd.

Bilden nedan visar prov från sköljkontroll med mentylenblåmetoden. Det vänstra röret är prov från en film som är fri från tiosulfat. Det högra röret är prov från en film som innehåller mer än 0,7ug tiosulfat per cm2 film.

Bilden visar prov från sköljkontroll med mentylenblå-
metoden. Det vänstra röret är prov från en film som
är fri från tiosulfat. Det högra röret är prov från en
film som innehåller mer än 0,7ug tiosulfat per cm2 film.
Läslighet

Läsligheten är naturligtvis av primär betydelse vid all informationslagring. Det är särskilt viktigt när data lagras i en form så att informationen inte är läslig utan hjälpmedel. Vi har mångårig erfarenhet av utvärdering av läslighet hos mikrofilm och av hur olika faktorer påverkar läsligheten vid generationskopiering av mikrofilm.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: