Mätinstrumentdirektivet (MID)

Den 20 april 2016 ersattes direktiv 2004/22/EG av direktiv 2014/32/EU. Certifikat och intyg utfärdade enligt gamla direktivet 2004/22/EG behåller sin ursprungliga giltighetstid. När denna löper ut måste en anpassning till det nya direktivet 2014/32/EU ske. Alla nya certifikat/intyg som utfärdas efter den 20 april 2016 utfärdas enligt det nya direktivet.

Certifieringen för de olika produkttyperna utförs enligt olika moduler som anges i direktivet, och tillverkaren kan i viss mån välja vilken/vilka moduler som önskas. Vilka moduler som kan användas för respektive produkttyp anges i direktivets bilaga för produkttypen i fråga.

I flertalet fall krävs provning av produkttypen och/eller besök hos tillverkaren för bedömning av kvalitetssäkringen för produkttypen. Offert lämnas på begäran.

Tillverkaren ansöker hos SP om certifiering via en generell ansökningsblankett (se länk). För respektive produktområde finns det framtaget kompletterande blanketter. Dessa liksom RISEs certifieringsregler för MID översänds på begäran.

 

 

Se kontaktpersoner nedan och till höger.

 

Vår MID-notifiering

Instrument Moduler
  B D D1 F F1 G H H1
MI-001 Vattenmätare X X           X
MI-003 Aktiva elenergimätare X X   X       X
MI-004 Värmemätare X X           X
MI-005 Mätsystem X X       X   X
MI-006 Automatiska vågar X X   X   X   X
MI-007 Taxametrar X X   X       X
MI-008 Längdmått X X X   X X X  

Information om vår notifiering kan även hittas på NANDO 

 

Kontaktpersoner, kontaktuppgifter finns till höger

Generella MID-frågor

Lennart Aronsson

Vattenmätare Kerstin Mattiasson
Aktiva elenergimätare Stefan Svensson
Värmemätare Magnus Holmsten
Mätsystem Kerstin Mattiasson
Automatiska vågar Bengt Gutfelt
Taxametrar Josefin Damberg
Längdmått Jan Elfström

Measuring Instruments Directive (MID)

Info in ChineeseLäs mer...

Measuring Instruments Directive (MID)

Info in RussianLäs mer...

Relaterad information

Dokument

Se även

ElmätareFlödesmätareAutomatiska vågarTaxameter

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

Jan Elfström

Tel: 010-516 57 74

Josefin Damberg

Tel: 010-516 58 20

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

Lennart Aronsson

Tel: 010-516 52 41

Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

Susanne Hansson

Tel: 010-516 51 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: