Miljö

För att kunna använda restprodukter till något nyttigt, t ex som jordförbättringsmedel, vägmaterial eller bränsle, krävs noggrann provning och kvalitetssäkring. Produkterna måste fungera för sitt ändamål utan oacceptabla miljöeffekter. Vi utvecklar provningsmetoder, utvärderar materialens funktions- och miljöprestanda och driver forskningsprojekt inom bl a alternativ ballast till vägar och betong samt organiska restprodukter.

I samhället i stort finns drivkrafter för att öka återvinning av restprodukter. Jordförbättringsmedel kan göras av kompost, biogödsel eller slam. Oorganiska restprodukter som askor, slagger, gjuterisand och krossad betong kan användas i betong eller till bygg- och anläggningsändamål. Produktcertifiering innebär att tillverkningsprocess och ofta också slutprodukten kontrolleras så att den uppfyller alla krav. Vi certifierar anläggningsjord, kompost, biogödsel, slam och sjökalk. Dessutom initierar och utför vi, ensamma eller tillsammans med samarbetspartners, FoU-projekt för att lösa kundernas problem. Tillsammans med SP Energiteknik har vi haft ett flertal projekt om returbränslen. För att vara användbara krävs att materialen fungerar för sitt ändamål. Vi utvecklar provningsmetoder avpassade för alternativa vägmaterial och undersöker funktionen hos restprodukter i betong. Materialen får inte heller vara miljöfarliga, vilket vi kan testa t ex med olika lakningsmetoder eller toxicitetstester. För att sätta en restprodukt på marknaden underlättar certifieringsregler, och vi utvecklar kontinuerligt dessa för gamla och nya produkter. Till vår hjälp har vi ett nära samarbete med exempelvis certifieringsenheten, analyslaboratoriet på Kemi- och Materialteknik och Energiteknik.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE SamhällsbyggnadRISE Säkerhet och transport

Kompetenscentrum

Systems Analysis
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.