Miljöanpassade smörjmedel

Moderna flytande smörjmedel är kemiska produkter som är bättre anpassade för att minska nötning och friktion samt för att spara energi och öka livslängden på produkter och material.

Smörjmedel är en brokig produktgrupp med olika användningsområden. Till exempel har hydraulvätskor den huvudsakliga uppgiften att överföra kraft.

Som smörjmedel kan också räknas bland annat motoroljor, turbinoljor, cirkulationsoljor, formoljor och smörjfetter.

Gemensamt för smörjmedel är att de innehåller en basolja med tillsats av mindre mängder av olika tillsatser (additiv) vilka ger smörjmedlet eftersträvade tekniska egenskaper.

Smörjmedel kan dock oavsiktligt spridas till miljön. Därför finns det i två svenska standarder särskilda miljökrav på hydrauloljor (SS 15 54 34) och smörjfett (SS 15 54 34). SP tillhandahåller sedan 1998 listor över miljögranskade hydraulvätskor respektive smörjfett.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.