Certifierad Miljörevisor

Glasfasad byggnadHar du erfarenhet som miljörevisor? Då har du möjlighet att certifiera dig hos oss. Med certifieringen gör du din kompetens synlig såväl inom som utanför verksamheten. Det kan betyda ett lyft i din yrkesroll.

Genom att certifiera dig som miljörevisor får du ett kvitto på att du är väl förtrogen med metoder och tillvägagångssätt för revisioner, att du har goda kunskaper inom miljökunskap, miljöteknik, miljöledningssystem, riskbedömning samt är insatt i  lagar och regler på miljöområdet.

En certifierad miljörevisor kan utföra första- eller andraparts miljörevisioner. Du kan också arbeta som tredjepartsrevisor på uppdrag av ett certifieringsorgan.

Riktar sig till
Certifieringen riktar sig till dig som exempelvis arbetar som miljöchef, miljösamordnare, miljökonsult eller miljörevisor, och som vill få ett externt verifikat på dina kunskaper och erfarenheter inom miljöområdet.

Certifiering av Miljörevisor, som tidigare utfärdades av SIS, sker numera hos RISE, Research Institutes of Sweden. Från och med juli 2015 är du välkommen att ställa din ansökan direkt till oss på RISE.

RISE Certifiering
Box 553
37132  Karlskrona

 

Ansökan - Gör så här:

1. Läs certifieringsreglerna (nedan) för att förstå kraven

2. Gör en formell ansökan till oss (online eller via blankett)

3. Logga in på vår Kundwebb (efter att ansökan registrerats) och ladda upp intyg på din utbildning, tjänstgöring mm

4. Avvakta information från din handläggare

5. När du fått besked skriver du kunskapsprov för certifieringen via oss eller av oss godkänd utbildare

 

Certifieringsregler

Grundutbildning
Godtagbar utbildningsnivå är gymnasie- eller högskoleexamen.

Arbetslivserfarenhet, generell
2 års relevant arbetslivserfarenhet om du har högskoleutbildning, 4 år om du har gymnasieutbildning.

En del av arbetslivserfarenheten , minst 1 år, bör avse en position där aktiviteterna bidragit till personlig utveckling av kunskap och färdigheter inom området miljöledning hos revisorer som reviderar miljöledningssystem.

Arbetslivserfarenhet, specifik
Utöver den generella erfarenheten ska den sökande även redovisa tillämpad erfarenhet som miljörevisor. Här krävs en erfarenhet av minst 6 dagar som revisor och som omfattat minst 2 miljörevisioner.

Praktiken bör omfatta alla systemelement i ISO 14001 och deltagande i hela revisionsprocessen. Dvs dokumentgranskning, intervjuer, inspektion av verksamheter, rapportering och avslutning av revisionen. Revisionerna ska vara genomförda under överinseende och vägledning av en erfaren revisor alternativt att du själv har haft rollen som revisionsledare för ett revisionsteam bestående av minst ytterligare en revisor. Praktiken bör vara aktuell, dvs avslutas inom den senaste 12-månadersperioden och ha ägt rum inom en sammanhängande period som inte överskrider 3 år.

Kunskaper och färdigheter
Kunskaper och färdigheter för sökande prövas genom ett kunskapsprov. Här ingår följande områden:
a) Miljövetenskap och miljöteknik
b) Vanligt förekommande miljöaspekter
c) Relevanta krav i miljölagstiftning och tillhörande dokument
d) Miljöledningssystem och standarder
e) Kunskap om statistiska metoder och riskbedömning 

Lämplighet
Den sökande ska vara lämplig för uppgiften och styrkas med intyg. Intyget ska vara utställt av en person med nära yrkesmässig relation, såsom arbetsgivare eller annan miljörevisor. Intyget ska styrka att du har genomfört miljöledningsrevisioner enligt de principer som beskrivs i SS-EN ISO 19011, att du har de personliga egenskaper och den organisationsförmåga som krävs för att effektivt och ändamålsenligt genomföra miljörevisioner samt kan uttrycka dig väl, såväl muntligen som skriftligen.

Examination
En kunskapsprövning är en del i prövningen inför certifiering. Examinationsfrågor baseras på relevant litteratur, lagsammanställningar och standarder.

Du som är intresserad av att skriva kunskapsprov, är välkommen att kontakta tentamen.person@ri.se för mer information.

När du är certifierad
När du blivit certifierad har du skyldighet att rapportera vartannat år till oss om dina revisionsaktiviteter. Gör en kort sammanställning på vår "rapporteringsblankett" som du finner ovan till höger. Gör du ingen rapportering blir ditt certifikat ogiltigt.

Tidigare kund hos SIS?

Du som har varit kund hos SIS för din certifiering är nu välkommen till oss på RISE Certifiering. Läs gärna informationsbrevet. Vi är tacksamma om du vill använda blanketten "Kunduppgifter" att uppdatera dina kontakt- och certifikatsuppgifter till oss.

 

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Hanna Magnusson

Tel: 010-516 63 04

Stina Wibom

Tel: 010-516 63 39

Karin Tylemo

Tel: 010-516 52 61

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.