Kunskap kopplad till minskat matsvinn och ökad resurseffektivitet

Inom RISE finns kunskap kopplad till minskat matsvinn inom en rad olika områden och vi har etablerade samarbeten både nationellt och internationellt. Detta ger oss en kort startsträcka och möjlighet att ta oss an vitt skilda utmaningar kopplat till matsvinn.

1/3 av all ätlig mat som produceras når inte magen. Minskat matsvinn ger trippelvinst – fler mätta magar, bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan. I FN:s globala hållbarhetsmål (SDG12.3) är målsättningen att halvera matsvinnet i butik och hos konsument och minska det i övriga kedjan till 2030. I juni 2018 antog Sverige en nationell handlingsplan för att minska matsvinnet.

 

 

 

Kontaktpersoner:


Samordnare för matsvinnsfrågor:
Karin Östergren

Telefon: 010 -516 66625

karin.ostergren@ri.se


Digitalisering:
Jonas Lindqvist

Telefon: 070 2129099

jonas.lindqvist@ri.se

 

Energiteknik:

Pia Tiljander

Telefon: 010 516 51 29
pia.tiljander@ri.se


Konsumentbeteende och Avfall:

Annelise de Jong
Telefon: 010 516 55 13

annelise.dejong@ri.se


Förpackningar:
Kristina Wickholm

Telefon: 0768-767422

kristina.wickholm@ri.se

 

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.