Modifiering av trä

SP arbetar med eko-effektiva modifieringskoncept och träskyddsmedel för att öka trämaterialets beständighet mot mikrobiell nedbrytning utvecklas och evalueras. Modifieringsmetoder av särskilt intresse bygger på in-situ polymerisering i trästrukturen, cellväggsbulkning och impregnering med reaktiva oljor.

Eco-efficient modified wood products (ECOMOD) är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Norge. Syftet är att utveckla talloljebaserade alkydfärger och produkter av modifierat trä för användning i byggnader, snickerier och utomhustillämpningar. Produkternas beständighet, teknisk prestanda och "eko-effektivitet" ska utvärderas. ECOMOD startade i slutet av 2003 och avslutas i början av 2007.
Resultaten ska utgöra basen för storskalig produktion av nya ekoeffektiva produkter av modifierat trä- och alkyd-ytbehandlingssystem.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Mats Westin

Tel: 010-516 51 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.