Fukt och mögelskador i hus

En del material tål fukt, andra inte. Om material och konstruktioner är fuktiga under lång tid brukar det bli skador, på materialet eller på damm och skräp som finns på eller i konstruktionen. För att undvika skador skall därför konstruktioner för väggar, golv och tak väljas så att risken är så liten som möjligt. Tyvärr har flera vanliga grunder visat sig vara riskabla, där sker det lätt uppfuktning som leder till påväxt av mikroorganismer och senare även till elak lukt.

Fukt kan tillföras utifrån i samband med nederbörd, kan sugas upp från fuktig mark, kan läcka ut från skadade rör eller installationer. Fukten som tillsätts i vissa material i samband med bygget kan i vissa fall orsaka skador om man slarvat med uttorkningen innan t ex golvmattor lagts in.

Har man drabbats av skador bör skadeorsaken utredas innan man gör åtgärder. Annars kan felet kvarstå och nya åtgärder krävas. Det kan leda till onödiga kostnader.

Vid sanering av en skada är det viktigt att i första hand säkerställa så att den inträffade skadan inte upprepas. I andra hand skall skadat material saneras. Det sker i de flesta fall genom utbyte.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: