Vanliga skador i byggnader

Tak

Typ av skada Vanlig skadeorsak Åtgärd
Läckage av regnvatten Otät takbeläggning Täta där det läcker
Kondens mot undersidan av takpanelen Konvektion av fuktig luft inifrån Ändra tryckbilden
Minska fuktinnehållet i inneluften
Täta bjälklaget
Fuktskador i tak med betong eller lättbetong Omfördelning av byggfukt Torka ut

Yttervägg

Typ av skada Vanlig skadeorsak Åtgärd
Rötskador på träpanel  Vatten läcker in vid skarvar eller där träet är slarvigt spikat. Färgen tillåter inte uttorkning.  Bättre skarvutformning, annat färgsystem. 
Mögel och missfärgning på träpanel  Hög fuktighet i ytan t ex på grund av växtlighet. Färg som medger påväxt (färgen har ingen fungicid)  Rensa bort växter, byt färgsystem 
Mögel på vindskyddet innanför fasad av tegel eller kalksandsten. Påväxten orsakar elak lukt.  Hög fuktighet i luftspalten bakom fasadmuren, material som medger påväxt (t ex träfiberskiva eller viss vindpapp)  Byt material i vindskyddet, täta väggen så att lukten inte kommer in. 
Fukt och mögel på syll, möglet orsakar elak lukt.  Vatten läcker in utifrån/ fukt tillförs underifrån/ fukt har byggts in  Ta reda på skadeorsaken före åtgärd

Platta på mark

Typ av skada Vanlig skadeorsak Åtgärd
Mögel och elak lukt från uppreglat golv  Reglar eller kilar som står på betongen eller ingjutna reglar är så fuktiga att mögel kan växa/ läckage/ kondens av fuktig luft  Ta reda på skadeorsaken före åtgärd
Mögel och elak lukt från flytande golv Damm och skräp mot betongplattan ligger i hög relativ fuktighet/ läckage  Ta reda på skadeorsaken före åtgärd
Lossnande golvmattor och stickande lukt  Mattan har lagts på fuktig betong som inte har hunnit torka  Torka/ byt övergolv till material som tål fukt

Krypgrund

Typ av skada Vanlig skadeorsak Åtgärd
Elak lukt  Naturlig variation av temperatur och relativ fuktighet under året ger förutsättningar för påväxt/läckage/markfukt Ta reda på skadeorsaken före åtgärd. Sedan kan det bli fråga om
  • materialbyte
  • undertryckshållning
  • avfuktare
  • uppvärmning
  • m m

Invändigt isolerad källarvägg

Typ av skada Vanlig skadeorsak Åtgärd
Elak lukt Fukt stängs inne bakom tätt skikt Byt konstruktion

Dålig innemiljö

Typ av skada Vanlig skadeorsak Åtgärd
Unken luft  Dåligt fungerande ventilation  Förbättra ventilationen
Elak lukt, mögellukt  Fuktskador i grund (vanligast), tak eller yttervägg  Ta reda på varifrån lukten kommer och varför den finns där. Åtgärda källan

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Se även

Fukt- och mögelproblem i husInnemiljö

Kontaktpersoner

Carl-Magnus Capener

Tel: 010-516 58 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.