Fukt och rörelser i träkonstruktioner

Vi kan medverka i hela byggprocessen när det gäller fukt och trä i byggprodukter. Vi kan bedöma konstruktionens livslängd och föreslå goda lösningar på konstruktivt fuktskydd eller olika behandlingar av träet för att öka livslängden och minska kostnaderna för underhållet.

 

 

 

 

En kraftfull resurs för bestämning av fukt.

 

Vi har lång erfarenhet av arbete med att bestämma fukt i trä. Vi arbetar med att ta fram teknik för att mäta fukt i produktionsprocessen till att mäta fuktförändringar i byggnader. Det gör vi i såväl nationella som internationella projekt med forskare från hela världen. Vi har även ett nära samarbete med industrin för att ta fram skräddarsydda lösningar för deras behöv. Under senare tid pågår forskningsprojet för att ta fram modeller som ska göra det möjligt att beräkna livslängden på konstruktioner som vi medverkar i.

Vi samarbetar främst med Luleå Tekniska Universitet när det gäller att mäta fukt med hjälp av datortomomgraf sk CT skanning. Med CT skanning är det möjligt att på ett oförstörande sätt att se fuktförändringar och med hjälp av bildbehandling mäta bla fukt i trä.

 

 

 

Vi utför även beräkningar, besiktningar, grundläggning och utformning av detaljlösningar.
Vi kan bedöma konstruktionens livslängd och föreslå goda lösningar på konstruktivt fuktskydd eller olika behandlingar av träet för att öka livslängden och minska kostnaderna för underhållet.

Varierande eller felaktigt vald fuktkvot ger upphov till rörelser i form av kupning, skevning, sprickor med mera. Vi har hjälpmedel för att beräkna till exempel uttorkningstider och vilka rörelser som kan förväntas beroende på omgivande klimat och på dimensionerna hos de aktuella träkomponenterna. Vi gör olika mätningar både i laboratorier och i fält i träbroar, bjälklag och husgrunder för att registrera hur fuktkvoten varierar över tiden. Vi har spetskompetenser inom inspektion, skadeutredning, långtidsmätningar av fukt och temperatur, tillståndsövervakning och provning av konstruktioner även kallat Structural Health Monitoring (SHM) som görs med hjälp av bland annat GPS och accelerometrar.

Tjänster vi erbjuder

  • Fuktberäkningar
  • Fuktkvotsbestämning
  • Bedömning av konstruktioner, utformningar
  • Provning i olika klimat

 

Fukt i trä för byggindustrin - Fuktegenskaper, krav, hantering och mätning. Handbok

SP-INFO 2005:24 är en Handbok kring fuktegenskaper, krav, hantering och mätning som kan beställas från Hållbar Samhällsbyggnad. Författare till manualen är Björn Esping och Jarl-Gunnar Salin från SP Trätek och Peter Brander, Skanska Teknik AB.

En CD medföljer handboken där boken även finns som pdf-fil. Ytterligare två filer medföljer - den ena med blanketter och checklistor och den andra med sammanfattningar från varje kapitel.

 

Se även övriga handböcker och guider (Guider kan laddas ned gratis som PDF) i SP´s publikationsdatabas

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Karin Sandberg

Tel: 010-516 62 41

Göran Berggren

Tel: 010-516 62 30

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.