Kalibrering av multimetrar och kalibratorer

RISE erbjuder kalibrering av hela kedjan av elektriska mätinstrument. Allt från precisionsinstrument så som 7-8 siffriga multimetrar och kalibratorer, till enklare handhållna DMM och processkalibratorer.

Våra unika resurser, mångåriga erfarenhet av precisionsmätningar och höga kvalitetskrav borgar för kalibreringarnas kvalitet.

Mätpunkter

Vi kalibrerar i mätpunkter antingen enligt tillverkarens anvisningar (performance test) eller kundens specifika önskemål. Kalibreringen utförs med tillräckliga marginaler för att verifiera instrumentets specifikation eller andra kundspecifika noggrannhetskrav.

Högsta noggrannhet

Kalibrering av multimetrar sker i vanliga fall mot kalibratorer men kan för erhållande av högsta noggrannhet göras mot noggrannare normaler. För till exempel likspänning blir mätosäkerheten då som bäst inom ±0,5 µV/V vid 1 V- och 10 V-nivåerna.

Exempel på precisionsinstrument som vi kalibrerar:

Multimetrar

  • Hewlett-Packard / Agilent Keysight 34401A / 34410A
  • Fluke 8845A / 8846A
  • Hewlett-Packard / Agilent Keysight 3458A
  • Fluke 8508A
  • Wavetek 1281
  • Keithley 2000 / 2001 / 2002 / 2100

Kalibratorer

  • Fluke 5500A / 5520A
  • Fluke 5700A / 5720A / 5730
  • Wavetek 9100 inklusive optioner för oscilloskop, elkvalité och isolationprovare.

3-4 siffriga instrument kalibreras av RISE Fältkalibrering, se nedan.

Elektricitet- Fältkalibrering

Fälkalibreringen kalibrerar multimetrar, strömtänger och allehanda instrument för mätning av elstorheter.Läs mer...

Kalibrering av resistans

RISE kalibrerar resistansnormaler samt olika typer av instrument, exempelvis kalibratorer, multimetrar och LCR-metrar samt vissa typer av temperaturmätinstrument.Läs mer...

Växelspänning

Kalibrering av normaler och växelspänningsmätande instrument kan genomföras på olika noggrannhetsnivåer anpassade efter mätobjektets egen noggrannhet. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.