Icke aktiva implantat

Till kategorin icke aktiva implantat räknas produkter utan integrerad kraftkälla som förs in i kroppen genom ett kirurgiskt ingrepp, och som sedan stannar i kroppen eller befinner sig där längre än 30 dagar.

Exempel på icke aktiva implantat är:

• Ortopediska implantat
• Ortopediska frakturfixeringssystem
• IUD spiraler
• Hjärtklaffar
• Bröstimplantat
• Endovaskulära implantat
• Benproteser med tillbehör.

Krav på implantat 

Det ställs förutom mekaniska krav på implantat även krav på ytans struktur och sammansättning eftersom dessa är av avgörande betydelse för hur vävnaden reagerar.
SP har mångårig erfarenhet av dessa frågeställningar och erbjuder bland annat följande tjänster:

• Bestämning av materialsammansättning
• Mekaniska tester av material och produkter
• Nötningstester och karakterisering av nötningspartiklar
• Skadeutredningar genom analys av brottytor
• Ytmodifiering av implantatytor
• Ytrenhetsbestämningar och validering av tvättprocesser
• Utveckling av nya biomaterial för implantat
• Biokompatibilitetsutvärdering
• Regulatorisk rådgivning
• Kontrollerad frisläppning
• Extraktions, laknings och nedbrytnings tester.
 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Jukka Lausmaa

Tel: 010-516 52 96

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Henrik Bäckdahl

Tel: 010-516 54 48

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.