Kalibrering av tid och frekvens via GPS

För mer noggrannare tid- och frekvensnormaler erbjuder vi en on-site kalibrering som utnyttjar satellitsystemet GPS som mellanreferens. Mätningen kräver en installation hos kunden av utrustning för mottagning och lagring av mättdata från GPS.

Mätmetoden kallas GPS Common-View och liknar den som RISE använder sig av för att erhålla internationell spårbarhet.

Vi har också resurser för att verifiera och kalibrera olika typer av GPS- och GLONASS-mottagare med avseende på tidssynkronisering och positionering.

On-site kalibrering med hjälp av GPS

Metoden går ut på att kalibrera en frekvensnormal eller klocka (DUT) relativt UTC(SP) genom samtida mätningar mot GPS-satelliter hos kunden och på RISE. Genom att observera mot gemensamma satelliter försvinner stora delar av de gemensamma mätfelen vid differentiering. Förändringar i de tidintervall som erhålls [UTC(SP) - DUT] ger dessutom en uppskattning av frekvensen hos DUT relativt UTC(SP.)

Automatisk beräkning

Mätvärden tagna hos kunden överförs lämpligen via Internet automatiskt till RISE. Beräkningen hos RISE görs även den automatiskt och resultaten skickas därefter t ex över e-post till kunden. Hur ofta resultat skickas bestäms i samråd med kunden, men kan i princip ske dagligen. Noggrannheten för en frekvensbestämning vid en medelvärdesbildning under ett dygn är bättre än ±1E-13, men beror på egenskaper hos DUT.

Instrument

All instrumentering som behövs (GPS-mottagare, tidintervallräknare och dator) kan levereras av RISE.

TWSTFT - Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer

TWSTFT är en satellitbaserad teknik för överföring av tid och frekvens som utnyttjar kommersiella geostationära satelliter. Läs mer...

GNSS-utrustning

Tid- och frekvenslaboratoriet använder kontinuerligt ca sju stycken GPS-mottagare.Läs mer...

Positionering

RISE utvecklar nya metoder för bestämning av position, hastighet, acceleration som både ger bättre noggrannhet och möjlighet för användning av GPS i miljöer där det inte förut fungerat. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Atmosfärsmätningar med GNSSPositioneringUtveckling av GNSS

Forskning

GNSS - Global Navigation Satellite Systems

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

Carsten Rieck

Tel: 010-516 54 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.