Oftalmiska och optiska produkter

Oftalmiska och optiska produkter används för att diagnostisera, motverka, övervaka, korrigera, bota och lindra sjukdomar och störningar relaterade till ögat.

Exempel på oftalmiska och optiska produkter är:

 • kontaktlinser
 • kirurgiska instrument som används vid ögonoperationer
 • intraokulära linser
 • spaltlampor
 • oftalmiska testinstrument
 • tonometrar
 • linsvätska.

SP erbjuder bland annat följande tjänster inom oftalmiska och optiska produkter:

 • biokompatibilitetsutvärdering
 • regulatorisk rådgivning
 • materialutveckling
 • kemiska analyser
 • optikrelaterade mätningar.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Henrik Bäckdahl

Tel: 010-516 54 48

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.