Kalibrering av fotometri-utrustning

Spektrofotometrar, fotometrar, analysutrustningar av olika slag som mäter storheten absorbans används i stor omfattning på t.ex. klinisk-kemiska laboratorier. Som riksmätplats erbjuder RISE spårbar kalibrering av alla dessa olika normaler enligt de krav som ställs för ackreditering av laboratoriet.

Dessa instrument kräver regelbunden kalibrering. Främst behöver respektive mätinstruments absorbansskala kalibreras samt att instrumentet mäter vid rätt (avsedd) våglängd. RISE erbjuder spårbar kalibrering av absorbansnormaler och våglängdsnormaler avsedda för detta ändamål.

Kalibreringsmetoder

Kalibreringsobjekten har olika utseende. Ofta används en sats normaler bestående av absorbansnormaler med några olika absorbansnivåer, ett våglängdskalibreringsfilter med kalibrerade absorptionslinjer samt ett eller två filter för mätning av ströljus hos en spektrofotometer.

I vissa fall är dessa svåra att applicera på analysinstrument där i stället används speciella kalibreringsjiggar med gråfilter eller används vätskor (lösningar) som är kalibrerade i absorbans. I de flesta fall kalibreras objekten vid ett antal diskreta våglängder men ibland önskas ett kontinuerligt spektrum i ett givet våglängdsintervall.

Spektral kalibrering

För instrument som endast mäter vid en enda fast våglängd (eller fler diskreta fasta våglängder) behövs en spektral kalibrering av det eller de filter som åstadkommer spektralbegränsningen, vanligen interferensfilter.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.